Врсте писмености

 извор: obrazovneparadigme.pbworks.com

1.      ОСНОВНА/ ЕЛЕМЕНТАРНА ( способност читања и писања, рачунања )

2.      ФУНКЦИОНАЛНА ( способност примене стечених знања у новим ситуацијама )

3.      ИНФОРМАЦИОНА (способност критичког лоцирања, процене и коришћења информација )

4.      ИНФОРМАТИЧКА/РАЧУНАРСКА (разумевање и коришћење могућности глобалне информацине мреже )

5.      ДИГИТАЛНА (способност примене информационе писмености у дигиталном окружењу )

6.      МЕДИЈСКА (способност разумевања и коришћења, анализе и интерпретације порука у свим облицима масовних медија: књигама, новинама и часописима, радију, телевизији и интернету )

7.      ВИЗУЕЛНА (способност да се разумеју и користе слике, фотографије, илустрације и рачунарска графика с циљем преношења порука, мисли и личних доживљаја, при чему користимо претходна знања о свету око нас )

8.      ДРУШТВЕНА (способност комуницирања у културном контексту )

%d bloggers like this: